96 648 03 01 [email protected]

Energia solar tèrmica

Energia solar per a calfar l’aigua de la llar, de la piscina i recolzar la calefacció.

L’energia arreplegada pels captadors (també col·lectors) solars es convertix en energia tèrmica. S’aprofita per a l’aigua calenta sanitària (ACS), suport de la calefacció i el calfament de piscines.

Com funciona?

Els col·lectors solars arrepleguen i absorbixen la llum solar per a calfar el líquid (un fluid caloportador) que es mou per dins dels col·lectors. Este líquid calent dona la calor a l’aigua sanitària, recolza la calefacció o calfa la piscina.

Perquè triar l’energia solar tèrmica?

L’energia solar tèrmica té un alt rendiment i per tant és una de les més rendibles tant pel seu nivell de producció com pels terminis d’amortització. Així és una font d’estalvi per a vosté i de salut per al nostre planeta.

Li agradaria saber si això seria interessant per a vosté?

Deixe’ns un missatge perquè li aconsellem en la seua situació específica.

10 + 4 =